Frans Kootstra, voormalig charterschipper en ambtenaar is nu werkzaam als persoonlijk begeleider, coördinator en schipper bij het leerwerkbedrijf Oostereiland te Hoorn. Als zelfstandig ondernemer bieden wij menseen met een arbeidsbeperking een werkplek en omgeving waar zij zich thuis voelen.

 

Een kort en buitengewoon onvolledig biografietje,waarvan een gedeelte waarschijnlijk ook nog geconfabuleerd is


 

In tegenstelling tot mijn zeer nette zwager sta ik reeds bij dag en dauw het bootje van ongeregeld te ontdoen

 


Al jaren ben ik lid van verschillende verenigingen die als kenmerk hebben dat je er geen bal voor hoeft te doen en toch het gevoel hebt dat je ergens bijhoort. Zo heb ik met Jos de "Stichting tot nut van het algemeen" opgericht, waarvan het kenmerk is dat ik voorzitter ben en hij zijn tijd, schip en geld beschikbaar stelt. Ook ben ik betrokken bij een aantal zeilevenementen waarbij mijn rol bestaat uit het recruteren van mensen die het werk doen, terwijl ikzelf mijn kennis van schepen gebruik om op het startschip met een biertje te doen wat ik eigenlijk altijd doe, en dat is in 't zonnetje om me heen kijken en wat ik zie becommentariëren.
Ook beslecht ik daar geschillen tussen schippers wiens eenvoudige gedachtenleven ik als geen ander begrijp aangezien mijn gedachtenleven het niveau van een dood schaap ook niet overstijgt. Daarnaast zit ik in de "Belangenvereniging voor luie brandweermannen", "Het Front tegen Verenigingen" (al 32 leden!), medeëigenaar van uitzendbureau "De lachende derde" en iets met aandelen, maar daar ben ik mijn schuld nog aan het afbetalen.
Ik had graag van meer verenigingen lid geweest of ergens een commissariaatje gedaan maar door mijn werk kom ik daar niet aan toe. Sowieso kan ik me niet overal inkopen door financiële tekortkomingen veroorzaakt door een vorige baan. Werk kost geld mensen, neem dat van me aan. "De ledige heeft geen kosten" sprak Voltaire al en stikte in z'n wijn.

O ja, ik heb ook nog hobby´s maar die kan ik kwalijk aan de boze buitenwereld bekend maken.

WW1

 

Terug naar thuis | Lacneia |