< Terug

Jos, de man met weinig geld maar een groot hart wil gaarne z'n schip en tijd beschikbaar stellen om met minder bedeelde kinderen een keer op vakantie te gaan. Hiertoe is een stichting in het leven geroepen met ideeën maar de uitwerking is lastiger dan gedacht. Het schip is er, de tijd is er en er zijn twee schippers (om niets) bereid te gaan varen.

Mensen met ideeën (en het klinkt wat bedelig) en geld zijn van harte uitgenodigd om ons hun inbreng te ontvouwen.