Volendamse les 1

- De
belangrijkste les is dat in het Volendams de h niet wordt uitgesproken. Bijvoorbeeld: Halbert Eijn=supermarkt die op de kleintjes let of ôer=prostituée.

- Het Volendams kent geen ee.

De ee wordt uitgesproken als:
* euj, zoals in Eijsselmeujr=IJsselmeer of steulje=stelen. Of als:
* ie, zoals in gien=geen of stiene=stenen. Of als:
* aj, zoals in majster=meester of twaj=twee.
Of als:
* ao, zoals in kaojr=keer of maojr= meer.

- De u klinkt in sommige woorden als het Engelse woord but, zoals in: mustert=mosterd of putje=potje.


Tot zover les 1. Dan nu het huiswerk voor de volgende keer (les 2):

Hoe spreek je Hema uit op z'n Volendams, is dat
Iema, Eujma, Ajma of Aoma?

Klik hier voor les 2.

 
Terug naar Volendam